Главная » Файлы » Рефераттар » Информатика

HTML тілі туралы жалпы түсінік
[ · Скачать удаленно (59.5Kb) ] 09.11.2012, 21:36

HTML тілі туралы  жалпы түсінік

                Интернетке түрлі қызметтердің  жиынтығы әсер етеді. Солардың бірі  ең көп тараған қызметтер қатарына Web (World Wide Web(бүкіләлемдік өрмекші)) енеді.  Web – тораптардағы құжаттардың негізгі форматы  HTML болып табылады. HTML (Hyper Text Maker Language) ағылшын тілінен аударғанда  мына мағынаны білдіреді: гипермәтінді белгілеу тілі.

Гипермәтін – бұл қосымша элементтерді  басқару мақсатында  ішіне екпінді элемент орналасқан  мәтін түрі.

HTML тілінің құрылымы

<HTML>

<HEAD> <TITLE> құжат тақырыбы </TITLE> </HEAD>

<BODY>

құжат тұлғасы

</BODY>

</HTML>

 

Кµп жаѓдайларда HTML документтердіњ таќырыптары болады. Олар <Hn></Hn> тегтер арќылы жасалады, n–ніњ орнына 1-ден 6-ѓа дейін сан жазамыз. Осы тегтер ортасына текстімізді орналастырсаќ, сізге белгілі кµлемді таќырып шыѓады.

<H1>Тақырып</H1>

<H2>Тақырып</H2>

<H3>Тақырып</H3>

<H4>Тақырып</H4>

<H5>Тақырып</H5>

<H6>Таќырып</H6>

Ал енді жања абзацќа шыѓару ‰шін <P>, ал жања жолѓа шыѓу ‰шін <BR> тэгі жазылады. Б±л тэгтерді жабу керек емес. Єрине, егер Сіз <P> тэгінде ALIGN абзацты т‰зеу элементін ќолданбасањыздар:

<P ALIGN=LEFT>Сол жаќ шетке т‰зеу</P>

<P ALIGN=CENTER>Ортаѓа келтіру</P>

<P ALIGN=RIGHT>Оњ жаќ шетке тзеу</P>

Ал текстке ќалыњ, курсивті, сызыќты жєне т.с.с. тр берушін, оны сай келетін тэгтер ортасына жазу керек:

<B> Қалың </B>

<I> Курсивті </I>

<U> Асты сызылған </U>

<STRIKE>Сызылып тастаған</STRIKE>

<SUP> Жоғарғы индекс </SUP>

<SUB> Төменгі индекс </SUB>

Кейбір тегтер белгілі бір параметрлермен ќолданыла алады немесе ќолдану тиіс, олар ашылѓан тэг элементтерінде жазылады (бір тэгте бірнеше параметр беруге болады). Мысалы, ашылып жатќан <FONT> тэгініњ (</FONT> жабылатын тег жазылу тиіс) бірнеше арибуттары болуы м‰мкін:

SIZE - шрифттіњ µлшемін береді (стандартты шрифт µлшемі -"3"). Текстті <FONT SIZE=n></FONT> тэгтерініњ ортасына ќойсаќ (б±л жердегі n - цифр) Сіз оѓан керекті µлшем бересіз:

<font size="1">Мысал 1</font>
<font size="2"> Мысал 2 </font>
<font size="3"> Мысал 3 </font>
<font size="4"> Мысал 4 </font>
<font size="5"> Мысал 5 </font>
<font size="6"> Мысал 6 </font>

<font COLOR="white"> Красный </font>
<font COLOR="#FF0000">
Красный </font>

Сонымен т‰с туралы басынан айтып кетейік. <BODY> тэгініњ ішіне BGCOLOR параметрін жазып жєне оѓан т‰с атын немесе оныњ 6 орынды кодын беру керек. Берілген екі мысал бетті ќызыл т‰спен бояйды.

<BODY BGCOLOR="RED"> (т‰стіњ аты ќолданылѓан)
<BODY BGCOLOR="#FF0000"> (т‰с 6 орынды кодпен берілген)

Сурет.

HTML документіне сурет салу ‰шін келесі ќ±рылымды жасау керек. (толыќ кµрсетілген):

<IMG SRC="Сурет аты" BORDER="0" ALIGN=" түзеу" WIDTH="Ені" HEIGHT="Биіктігі" HSPACE=" 1-орын ќалу" VSPACE="2-орын ќалу" ALT="с±ќпат">

Кестелер

Кестелерді ќолдана отырып, бірнеше баѓана ќ±руѓа жєне суреттіњ фон мен ‰йлесуін сєндірек етіге болады т.с.с.

Кесте <TABLE> ашылатын тегімен басталып </TABLE> тегімен аяќталады.
<TABLE> тегінде мынадай атрибуттары болуы м‰мкін:

Кестеніњ ќ±рлымын біліп алу ‰шін, ќарапайым мысалды алып ќарайыќ:

1 ±яшыќ

2 ±яшыќ

3 ±яшыќ

4 ±яшыќ

Ескеру: Берілген мысалда кестеніњ ені ќолдан берілген (WIDTH="200" пиксель), біраќ пайызбен берген ыњѓайлы, себебі б±л жаѓдайда терезеніњ кµлеміне ќарай µзгеріп отырады.

Мұндай кесте былай жасалады: 

<TABLE BORDER="2" WIDTH="200"
BGCOLOR="#00FF00">
<TR>
<TD>1 ±яшыќ</TD>
<TD>2 ±яшыќ</TD>
</TR>
<TR>
<TD> 3 ±яшыќ</TD>
<TD> 4 ±яшыќ</TD>
</TR>
</TABLE>

Кестеде таќырып орналасуы м‰мкін, ол <CAPTION></CAPTION> тегтерініњ ортасында орналасады. Ол міндетті т‰рде <TITLE> тегінен кейін орналасу керек. Таќырыпќа ALIGN атрибутын ќолдануѓа болады, ол кестеде орналасуын аныќтайды:

TOP - таќырып кестеніњ жоѓарѓы жаѓыныњ ортасына жазылады.
LEFT - таќырып кестеніњ жоѓарѓы жаѓыныњ сол жаќ шетіне жазылады.
RIGHT - таќырып кестеніњ жоѓарѓы жаѓыныњ оњ жаќ шетіне жазылады.
BOTTOM -таќырып кестеніњ тµменгі жаѓыныњ ортасына жазылады.

Ал енді кестеніњ жолдары мен ±яшыќтары туралы. Кестеніњ жолдары <TR> тегімен басталады жєне </TR> тегімен жабылады, ал єрбір ±яшыќ <TD> тегімен басталып </TD> тегімен аяќталады.

Тізімдер.

Нµмірленген тізім:
Б
±л жаѓдайда тізімніњ єрбір элементтіњ алды автоматты т‰рде нµмірленіп шыѓады. Нµмерленген тізім <OL> тегінен басаталып, </OL> тегімен аяќталады. Мысалы:

<OL>
<LI> Бір
<LI> Екі
<LI> ‡ш
<LI> Тµрт
<LI> Бес
</OL>

  1. Бір
  2. Екі
  3. ‡ш
  4. Тµрт
  5. Бес

Категория: Информатика | Добавил: Злой_Админ)) | Теги: туралы, түсінік, тілі, HTML, жалпы
Просмотров: 4361 | Загрузок: 585 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
avatar